بیمه شخص ثالث موتور سیکلت(تک سیلندر)

5,234,500 ریال

قبل از هر چیز باید بدانیم که به همه افرادی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) که توسط وسیله نقلیه موتوری دچار خسارت و زیان مالی و یا بدنی شوند به جز خود راننده‌ی مقصر حادثه (که در این بیمه‌نامه راکب موتورسیکلت است)، شخص ثالث گفته می‌شود.

البته طبق قوانین جدید، بیمه راننده موتورسیکلت هم اجباری است و درصورت فوت یا نقص عضو وی در صورت مقصر حادثه بودن، هزینه‌های درمان وی پرداخت می‌شود و یا دیه به وراث وی تعلق می‌گیرد.

مقایسه بیمه نامه

توضیحات

همانطور که می‌دانید موتورسیکلت مانند تمام وسایل نقیله موتوری باید دارای بیمه‌نامه اجباری «مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» که به اختصار «بیمه شخص ثالث» نامیده می‌شود؛ باشد. بیمه موتورسیکلت ، کمتر مورد توجه قرار گرفته اما این بیمه‌نامه بسیار ضروری است.

امروزه در همه جوامع انسانی، قبول مسئولیت اعمال هر فرد یک اصل پذیرفته شده است و هر خسارتی که از جانب فرد به اشخاص دیگر وارد شود را باید جبران نماید.